Polityka prywatności i polityka cookies

Co to są dane osobowe?

1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Użytkownik sklepu internetowego desportivo.pl (dalej: Użytkownik) w celu skorzystania z usług sklepu internetowego www.desportivo.pl (dalej: Sklep) podaje dane określone w formularzach dostępnych w Sklepie.

Kto jest administratorem danych osobowych?

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Łukasz Szeląg prowadzący działalność pod firmą Łukasz Szeląg Desportivo, Harasymowicza 8A, 33-103 Tarnów (NIP: 8733178318) (dalej: Administrator).

W jaki sposób moge kontaktować się z Administrtorem w sprawach związanych z danymi osobowymi?

4. Administrator wskazuje dane kontaktowe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych info@desportivo.pl.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe Użytkownika?

5. Podane przez Użytkownika jego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora w celu: - i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) - i zakresie niezbędnym do wykonania zawartych między Użytkownikiem, a Administratorem umów sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; - w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; - wskazanym w treści udzielonej przez Użytkownika dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług Administratora po wygaśnięciu zwartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; - w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kto może być odbiorcą danych osobowych Użytkownika?

Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom (odbiorcom danych) będącym dostawcami usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcami usług IT, e-mail marketingu oraz podmiotom realizującym dostawę zamówionego przez Użytkownika towaru. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Podmioty te mogą działać w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nimi. W każdym przypadku gdy dane przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Przez jaki okres będą przetwarzane dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz umowy sprzedaży oraz po ich zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej przez Użytkownika zgody, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu zgłoszenia przez przez Użytkownika sprzeciwu.

Jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Użytkownik?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu rejestracji umowy.

W jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany jak i zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, które będzie polegało na przesyłaniu zindywidualizowanej oferty tj. zaproponowaniu produktów lub usług, które będą najlepiej dopasowane do Ciebie, jednakże decyzja wiążąca nie będzie zautomatyzowana.

Co to są pliki cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) stanowią niewielkie pakiety danych informatycznych, w szczególności małych fragmentów tekstu, które zapisywane są w urządzeniach końcowych (np. Smartfonie, komputerze) użytkownika sieci internet przez strony internetowe, w tym Sklep, które osoba ta odwiedza. W plikach cookies zawartych jest szereg informacji, które są często nie zbędą dla prawidłowego działania stron internetowych

Jakie pliki cookies i w jakim celu wykorzystuje Administrator?

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie stanowią danych złośliwych i są wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookies może odczytać Administrator oraz zaufani partnerzy, z których ze względów technicznych, Administrator korzysta.

Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies: techniczne, które są niezbędna by Sklep mógł poprawnie działać. Administrator wykorzystuje je by: umożliwić Użytkownikowi korzystanie z usług dostępnych w Sklepie; utrzymać sesję użytkownika w Sklepie; zapewnić odpowiednie wyświetlanie witryny Sklepu; zapamiętać czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie wybranych treści; analityczne, które są wykorzystywane do mierzenia aktywności Użytkowników w Sklepie oraz efektywności działań marketingowych prowadzonych przez Administratora. Administrator wykorzystuje je by: badać statystyki ruchu na stronie Sklepu; sprawdzać źródła ruchu na stronie Sklepu tj. źródła przekierowań; marketingowe, które instalowane są na urządzeniu końcowym Użytkownika tylko wtedy gdy wyrazi na nie zgodę. Administrator wykorzystuje je by: profilować (dostosowywać do zachowania Użytkownika na stronie Sklepu) wyświetlane Użytkownikowi reklamy zarówno w Sklepie jak i na zewnętrznych serwisach internetowych.

Czy Użytkownik musi zgadzać się na marketingowe pliki cookies?

Pliki cookies marketingowe wykorzystywane są wyłącznie gdy Użytkownik wyrazi na nie dobrowolną zgodę. Zgoda wyrażana jest przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniego pola (potwierdzającego udzieleniu zgody) przy treści zgody na pliki cookies marketingowe.

Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na wykorzystywanie plików cookies marketingowych reklamy Sklepu nie będą dostosowywane do jego zachowania w Sklepie. Użytkownikowi będą jednak nadal wyświetlały się reklamy o charakterze ogólnym niezwiązane z jego ruchem na stronie Sklepu.

Administrator do emisji reklam wykorzystuje technologię dostarczaną przez Google, dlatego Użytkownik może dobowolnie wyrazić zgodę na profilowanie w Internecie pod adresem: https://adssettings.google.com/authenticated Jak długo Administrator korzysta z plików cookies?

Administrator korzysta z plików cookies w zależności od ich rodzaju: tymczasowe (sesyjne) pliki cookies - przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu „wylogowania” tj. zakończenia rozpoczętej sesji przeglądarki internetowej poprzez jej opuszczenie przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki wiąże się z usunięciem Plików Cookies sesyjnych; stałe pliki cookies - przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają na nim do czasu ich usunięcia. Zakończenie sesji przeglądarki nie wiąże się z usunięciem Plików Cookies stałych. Pliki cookies marketingowe, w przypadku wyrażenia na nie zgody przez Użytkownika, przechowywane są przez okres 50 miesięcy liczony od czasu ich instalacji.

Czy mogę zrezygnować z plików cookies i jak to zrobić?

Każda przeglądarka internetowa umożliwia wyłączenie Plików Cookies dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie, w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej, zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies całkowicie bądź wprowadzić ograniczenia. Administrator informuje, że wprowadzenie ograniczenia stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje Sklepu. Jakie zabezpieczenia stosuje Administrator?

Administrator informuje, że stosowane przy ochronie witryny Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia treści, dostępu do treści, indywidualnego konta Użytkownika w Sklepie (Konto) jak i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Administrator zapewnia, że dokłada szczególnej staranności, aby zagwarantować prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne dla Użytkowników. W serwisie Sklepu stosuje się należyte środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W Sklepie stosuje się bezpieczny Certyfikat SSL, a zastosowany algortym, z kluczem szyfrującym zapewniają ochronę Sklepu, szyfrowanie i poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną, a także uniemożliwia on przejęcie przesyłanej informacji za pośrednictwem zabezpieczonej witryny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: info@desportivo.pl Administrator informuje Użytkowników, iż korzystanie z jego usług wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet, w związku z tym, Administrator zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Sklepu, a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności podczas wyboru hasła dostępu do konta Użytkownika, czy udostępni tą informację osobom trzecim, czy też będzie pozostawał zalogowany do swego Konta pomimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

nach oben
Shop is in view mode
Vollversion der Webseite
Sklep internetowy Shoper Premium